ראש ההוצאה לפועל איננו מוסמך להחסיר או להוסיף לפסק הדין

מאת

בית המשפט קבע כי ראש ההוצאה לפועל איננו מוסמך להחסיר או להוסיף לפסק הדין או לקרוא לתוכו את מה שלא נאמר בו.

כך, למשל, במקרה שבו בית המשפט קבע בפסק דינו כי גובה הריבית שתוטל על קרן החוב תעמוד על 1.8% לחודש - וזו היתה הקביעה היחידה בעניין - הרי שראש הוצאה לפועל חורג מסמכותו כאשר הוא מחליט להצמיד את ריבית הפיגורים למדד.

רע"א 8494/08 סולוביי נ' אייכל (ניתן ביום 22.4.2009)