בתביעת לשון הרע אין צורך לבחור בין נזק ממוני מוכח לבין פיצוי סטטוטורי

מאת

בית המשפט קבע כי התובע בעילה של פרסום לשון הרע אינו צריך לבחור האם הוא תובע נזק ממוני מוכח או שמא הוא תובע פיצוי סטטוטורי שאינו דורש הוכחת נזק.

הסמכות לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק עפ"י סעיף 7א לחוק איסור לשון הרע קיימת תמיד. כשל בהוכחת נזק ממוני נטען, אינו מאיין את סמכות בית המשפט לפסוק פיצוי סטטוטורי. בתי המשפט נוהגים לפסוק פיצויים ללא הוכחת נזק, גם כאשר התובע תבע נזק בפועל, אך לא הצליח להוכיחו.

הסעיף בא להקל עם התובע, מתוך הכרה כי קשה להוכיח נזקים בתחום זה, וזאת ע"י קביעת רף עליון המשחרר את הניזוק מהצורך להוכיח את נזקו.

יחד עם זאת, יצויין כי אין להוסיף נזק מוכח על נזק לא מוכח. כלומר, אם התובע מוכיח נזק ממוני, העולה על הפיצוי הסטטוטורי, רשאי בית המשפט לפסוק את הנזק הממוני, אולם לא יוסיף עליו את הפיצוי הסטטוטורי. המשמעות היא שאם הוכח נזק ממוני, לא יינתן פיצוי מעבר לכך.

ת"א (שלום חי') 1798/03 ויסולי נ' מצנע (ניתן ביום 14.1.2010)